GlobalVEA.eu "správcovský systém"

Projekt GlobalVEA Vám ponúka správu Vašej kancelárie, pobočiek, maklérov / dealerov, klientov a samozrejme Vašich ponúk. Projekt je určený pre realitné kancelárie a autopredajcov.

On-line správcovský systém GlobalVEA ponúka okamžitý prístup Vám a Vašim zástupcom k ponukám a klientom. Žiadna inštalácia do PC!

Vašich ponúk systém zabezpečí do 6 jazykov a zobrazovanie na medzinárodných „VEA“ portáloch.

na medzinárodnej úrovni, celoslovenskej ale aj cielené do regionálnych projektov so silnou reklamnou podporou.

Vám zabezpečí prehľad maklérov/dealerov a ich ponúk v daných pobočkách. Vytvorte si vlastnú firemnú štruktúru on-line.

systému GlobalVEA je ošetrená cez 256bit. SSL certifikát. Platobný terminál využíva 3D-Secure technológiu. Vaše dáta ako v trezore!

pre iOS a Android sú v Marketoch na stiahnutie bezplatne. Vaše ponuky sú odteraz kdekoľvek, aj vo vreckách klientov.

ponúka jednoduché zadávanie nových klientov a automatické párovanie ponúk, ktoré hľadajú – vlastný dopytový systém.

zabezpečujeme vybranými lokálnymi exportnými systémami. K Vašim ponukám je vytvorený aj XML dátový súbor.

ponúka okamžité riešenia Vašich problémov cez aktívneho operátora, ktorý Vám poradí cez on-line komunikátor.

Cenník správcovského systému

U nás žiadne skryté poplatky, neprehľadné kredity, ani dodatočné faktúry. Konto si predplácate sami na Vami vybrané časové obdobie.

ROČNE 90 /rok predplatné za 1 rok
Bezplatná skúška: 1 mesiacPonuky: NeobmedzeneDealeri: NeobmedzenePobočky: NeobmedzeneVlastné logo: ÁnoXML súbor: ÁnoPreklady: Áno"VEA" inzercia: Áno
IMPORTY 90 /rok import ponúk z vybraných serverov
Podporované servery: RealSoft, RealityExport, Lojzo SKPonuky: NeobmedzeneDealeri: NeobmedzenePobočky: NeobmedzeneVlastné logo: ÁnoPreklady: Áno"VEA" inzercia: Áno

Čo ponúka GlobalVEA pre predajcov?

Ako podporu predaja sme vytvorili inzertné portály na medzinárodnej úrovni, celoslovenskej ale aj cielené do regionálnych projektov so silnou reklamnou podporou na Slovensku.

Realitná kancelária pod kontrolou Správa pobočiek Vám zabezpečí prehľad Vašich maklérov, ich ponúk a klientov v daných pobočkách. Sami si vytvoríte vlastnú firemnú štruktúru on-line.   Tento on-line systém Vám poskytuje:

 • správa viacerých pobočiek a maklérov
 • každý maklér získava vlastný prístup + foto
 • jednoduchá správa, filter a archív ponúk
 • zadávanie detailných informácií o ponuke
 • automatické preklady ponúk do ďalších jazykov
 • drag & drop hromadné nahrávanie fotografií
 • interná poznámka k ponuke a majiteľovi
 • exporty ponúk do PDF letáku aj v mutáciách
 • určovanie GPS pozície ponúk podľa adresy
 • zabezpečenie citlivých dát cez SSL šifrovanie
 • vytvorenie XML exportného dátového súboru export ponúk na vybrané inzertné servery alebo na vytvorenie vlastnej biznis webstránky

Autobazár pod kontrolou Správa pobočiek Vám zabezpečí prehľad Vašich predajcov, ich ponúk a klientov v daných pobočkách. Sami si vytvoríte vlastnú firemnú štruktúru on-line. Systém ponúka automatické párovanie ponúk s klientmi a zasielanie e-mailov klientom – dopytový systém.   Tento on-line systém Vám poskytuje:

 • správa viacerých pobočiek a dealerov
 • každý dealer získava vlastný prístup + foto
 • jednoduchá správa, filter a archív ponúk
 • zadávanie detailných informácií o ponuke
 • automatické preklady ponúk do ďalších jazykov
 • drag & drop hromadné nahrávanie fotografií
 • párovanie ponúk – odosielanie e-mailov klientom
 • interná poznámka k ponuke a majiteľovi
 • exporty ponúk do PDF letáku aj v mutáciách
 • určovanie GPS pozície ponúk podľa adresy
 • automatické overovanie VIN proti krádeži
 • zabezpečenie citlivých dát cez SSL šifrovanie
 • vytvorenie XML exportného dátového súboru export ponúk na vybrané inzertné servery alebo na vytvorenie vlastnej biznis webstránky
 • exportovanie ponúk na inzertný server AUTOBAZAR.eu

I.ÚVODNÉ USTANOVENIA

Návštevník internetového projektu GlobalVEA – „VEA“ portálov REALVEA, MOTOVEA (www.realvea.eu, www.realvea.com, www.motovea.eu, www.motovea.com), a samotného on-line systému GlobalVEA (www.globalvea.eu) ďalej len „SERVER“, ktorého technickým prevádzkovateľom je spoločnosť G.N.T. Business Services, s.r.o., so sídlom Tomášikova 2515/3, 058 01 Poprad, Slovensko, IČO: 44 749 465, (ďalej len „prevádzkovateľ“), návštevou akéhokoľvek z „VEA“ portálov, bezvýhradne súhlasí s nižšie uvedenými všeobecnými podmienkami. Zároveň prehlasuje, že si ich podrobne prečítal, porozumel týmto podmienkam a zaväzuje sa ich dodržiavať. Projekt GlobalVEA je verejný internetový server, poskytujúci fyzickým a právnickým osobám (ďalej len „užívateľ“) možnosť používať on-line služby, ktoré tento projekt svojim užívateľom ponúka. Jedná sa o platený inzertný a pracovný server pre právnické osoby. Fyzické osoby majú možnosť používať tento systém bezplatne, avšak s vopred určenými obmedzeniami. Spoplatnené sú aj reklamné a prezentačné služby, ktorých cenník je uvedený na internetových stránkach týchto portálov alebo na stránke prevádzkovateľa servera: www.globalvea.sk.

II. REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA A OBSAH INZERCIE

Užívateľ sa zaväzuje, že pri registrácii poskytne pravdivé údaje o svojej osobe (právnickej alebo fyzickej). Registrácia na projekt GlobalVEA (https://globalvea.eu) je spoločná, takže užívateľ pod jednou registráciou môže plnohodnotne využívať služby všetkých práve spustených portálov v projekte GlobalVEA. Podnikateľský subjekt sa nesmie na serveri registrovať ako „OSOBA“, ale iba ako „FIRMA“. Registrácia každého užívateľa na serveri nie je povinná, avšak neregistrovaný užívateľ môže inzeráty a príspevky iba prezerať, nemôže inzeráty vkladať. Vkladanie dát, ktoré by pôsobili rušivo (napr. vkladanie iba loga predajcu alebo inej obrazovej reklamy do konkrétnej ponuky namiesto fotografií inzerovanej ponuky, veľmi nízke rozlíšenie fotografií, nevyplnený popis ponuky, vymyslené a zavádzajúce ponuky, niekoľkonásobné opakovanie slova/frázy, nadmerná interpunkcia, „smajlíky“, HTML značky a pod.), mali by povahu skrytej alebo priamej reklamy (napr. na iné servery podobného ale aj iného zamerania), hyperlinky, ktoré by poškodzovali, zaťažovali alebo by poškodzovali iných používateľov servera alebo server samotný, bude považované ako úmyselné porušenie podmienok používania servera a bude viesť k okamžitému zrušeniu registrácie užívateľa bez akejkoľvek refundácie a náhrady škody. V takomto prípade si spoločnosti G.N.T. Business Services, s.r.o. vyhradzuje právo domáhať sa škody u užívateľa, ktorá jej vznikla takýmto konaním užívateľa. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za úplnosť a pravdivosť všetkých údajov, ktoré sám alebo prostredníctvom tretej strany – svojich registrovaných obchodných zástupcov, umiestňuje na server.

Zrušenie registrácie – registráciu si môže zrušiť používateľ zaslaním e-mailu na ue.ae1566798558vlabo1566798558lg@tr1566798558oppus1566798558 so žiadosťou o zrušenie konta, zo svojho východiskového e-mailu, na ktorý je registrovaná daná spoločnosť. Avšak po zrušení registrácie používateľa zároveň užívateľ súhlasí s tým, že na serveri sa vymažú aj všetky ponuky a príspevky používateľa, ktoré boli a sú verejné, ako aj celý profil, prevádzky, obchodní zástupcovia, pracovné ponuky. Tento krok je pre užívateľa nevratný. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup ktorémukoľvek užívateľovi bez udania dôvodu.

III. PRÁVA, POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ

Užívateľ súhlasí, že nebude používať žiadne automatizované prostriedky (agentov, roboty, scripty, spiders, diggers a pod.). Užívateľ plne zodpovedá za užívanie vlastného konta a súhlasí, že je zodpovedný za činy každého svojho obchodného zástupcu, ktorý použije používateľove alebo zástupcove prihlasovacie údaje (email a heslo). V žiadnom prípade prevádzkovateľ nebude zodpovedný za priame, nepriame, zvláštne, náhodné a následné škody vyplývajúce z použitia informácie uvedenej na tomto serveri alebo využitím akejkoľvek služby na tomto serveri alebo za všetky nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používať prihlasovaciu / užívateľskú službu po registrácii alebo kvôli neoprávnenému prístupu tretej osoby. Užívateľ servera dáva na základe všeobecných podmienok servera pri registrácii bezvýhradný súhlas prevádzkovateľovi na zasielanie správ „newsletterov“ užívateľovi servera, obsahujúcich informácie o službách a novinkách na serveri, ktoré prevádzkovateľ ponúka, ako aj správy obsahujúce rôzne informácie tretích osôb. Prevádzkovateľ neposkytuje užívateľovi záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Avšak vynaloží maximálnu snahu a profesionálne znalosti na to, aby takýto možný výpadok servera nebol dlhší ako 24 hodín. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na serveri na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť server, a to aj bez povinnosti akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia užívateľa. Užívateľ je pri využívaní služieb na serveri povinný dodržiavať všetky právne normy Slovenskej republiky.

IV. PLATENÉ SLUŽBY, PLATBY, OBJEDNÁVKY, REKLAMÁCIE

Projekt GlobalVEA je pre neregistrovaných užívateľov bezplatný. Registrácia je pre súkromné osoby bezplatná, v takomto súkromnom konte má registrovaný užívateľ možnosť zadať jeden inzerát na každý portál. Registrácia pre firmy – právnické osoby je prvý mesiac zadarmo, po uplynutí tejto doby je táto služba používania inzertného ADMIN systému projektu GlobalVEA (ADMIN je umiestnený na doméne www.globalvea.eu) spoplatnená sumou 9€ bez DPH mesačne pre užívateľov z EÚ (pre Slovenské právnické osoby 9€ s DPH). Táto registrácia je pre užívateľa neobmedzená, môže využívať neobmedzený počet zadávania ponúk na všetky VEA portály, neobmedzené pridávanie prevádzok, obchodných zástupcov. Na serveri GlobalVEA sú ďalej spoplatnené prezentačné a marketingové služby podľa aktuálneho cenníka uvedeného na každom portáli v sekcii „cenník“ alebo na webstránke prevádzkovateľa – www.gnt.sk. Spoplatnená je taktiež služba TOP ponúk na úvodných stranách portálov. Tieto platené služby sú klientovi sprístupnené až po vytvorení a zaplatení objednávky, ktorú je možné vytvoriť priamo cez užívateľské rozhranie po registrácii užívateľa. Po úhrade bude užívateľovi elektronicky vygenerovaná faktúra – daňový doklad, platba je možná cez kreditné alebo elektronické platobné karty pomocou služby GP WEBPAY (platba a osobné údaje sú chránené systémom SSL šifrovania 3D-Secure E-COMM), alebo platbou cez elektronický účet PayPal. Bannerovú reklamu na serveri je možné objednať registrovaným aj neregistrovaným užívateľom, a to e-mailom na ue.ae1566798558vlabo1566798558lg@ec1566798558iffo1566798558, alebo zaslaním objednávky na adresu: G.N.T. Business Services, s.r.o., Tomášikova 2515/3, 058 01 Poprad, Slovensko. Užívateľ môže vykonať svoju platbu za bannerovú reklamu bankovým prevodom, priamym vkladom na účet prevádzkovateľa, alebo poštovou poukážkou na účet prevádzkovateľa. Pri všetkých platbách je užívateľ povinný uviesť pridelený variabilný symbol objednávky / faktúry. V prípade stornovania bannerovej reklamnej kampane, prevádzkovateľ má nárok na storno poplatok a to nasledovne: 7 a viac kalendárnych dní pred jej začatím poplatok 50% z kontrahovanej sumy, do 7 dní poplatok 70% sumy a za menej ako 24 hodín a po spustení reklamnej kampane 100% poplatok kontrahovanej sumy. Reklamácie sa prijímajú na e-mailovej adrese ue.ae1566798558vlabo1566798558lg@ec1566798558iffo1566798558, alebo zaslaním reklamácie na adresu: G.N.T. Business Services, s.r.o., Tomášikova 2515/3, 058 01 Poprad, Slovensko. V prípade pochybenia na strane prevádzkovateľa, je užívateľ v rámci reklamačného konania oprávnený požadovať primeranú kompenzáciu alebo zľavu z ceny, a to v lehote do 14 dní odo dňa pochybenia prevádzkovateľa, inak toto právo užívateľa zaniká. Akékoľvek fakturačné alebo platobné problémy pre registrovaných užívateľov je potrebné zasielať na e-mailovú adresu ue.ae1566798558vlabo1566798558lg@se1566798558ciovn1566798558i1566798558. Podrobne popísať vzniknutý problém, ak je nutné tak pripojiť aj screenshot obrazovky užívateľa. Náš ekonomický team sa bude snažiť akýkoľvek takýto problém vzniknutý zo strany prevádzkovateľa odstrániť najneskôr do 14 dní od jeho nahlásenia.Akékoľvek technické problémy pre registrovaných užívateľov je potrebné zasielať na e-mailovú adresu ue.ae1566798558vlabo1566798558lg@tr1566798558oppus1566798558. Podrobne popísať vzniknutý problém, ak je nutné tak pripojiť aj screenshot obrazovky užívateľa. Náš realizačný team sa bude snažiť akýkoľvek technický problém vzniknutý zo strany prevádzkovateľa odstrániť najneskôr do 48 hodín od jeho nahlásenia.

Podporné bezplatné produkty Vaše ponuky sú zobrazované na medzinárodnom realitnom serveri www.realvea.eu. Taktiež Vaše ponuky sú odteraz kdekoľvek, aj vo vreckách klientov – vďaka mobilným GPS aplikáciám pre iPhone a Android.  

Vlastné firemné webstránky

Vytvoríme Vám vlastnú webstránku napojenú na správcovský systém GlobalVEA.

Business ID

je vlastná doména, firemný e-mail a pútavá webstránka! To je dôležitý prvý kontakt s klientom a predstavenie vlastnej identity podnikania.

Synchronizácia

ponúk medzi GlobalVEA a vlastnou webstránkou je samozrejmosťou v reálnom čase. Štatistiky navštevovanosti, dynamický hosting, SEO analýza.

Responsive design

zo šablóny alebo navrhnutý na mieru. Možný návrh korporátnej identity – logotypu spoločnosti, kompletného logomanuálu.

Bezplatná súkromná inzercia

Súkromné osoby môžu pridať 5 inzertných ponúk bezplatne, stači sa zaregistrovať do inzertného systému

Vašich ponúk systém zabezpečí do 6 jazykov a zobrazovanie na medzinárodných „VEA“ portáloch.

Inzertné portály

na medzinárodnej úrovni, celoslovenskej ale aj cielené do regionálnych projektov so silnou reklamnou podporou.

Mobilné aplikácie

pre iOS a Android sú v Marketoch na stiahnutie bezplatne. Vaše ponuky sú odteraz kdekoľvek, aj vo vreckách klientov.

Regionálna reklama

je zabezpečená vďaka novým regionálnym projektom s atraktívnym obsahom z danej komunity.

Bezplatná registrácia pre inzerciu na „VEA“ serveroch, mobilných aplikáciách a regionálnych projektoch.

Pár čísiel na záver

Registrovaných predajcov

Ponúk mesačne

Webstránok mesačne

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek dotazov či otázok nás neváhajte kontaktovať cez tento formulár alebo priamo na ue.ae1566798558vlabo1566798558lg@tr1566798558oppus1566798558.

Overovací kód: captcha